Spoločnosť bola založená v roku 1995 so zameraním sa na poskytovanie služieb pre domácnosti a firmy.

  • Snažíme sa poskytovať široké spektrum služieb, pri záruke diskrétnosti, spoľahlivosti a odbornosti.
  • Veľký dôraz kladieme na výber pracovníčok. Záujemkyňa o prácu musí prejsť viacerými výberovými kolami. Vyplní podrobný dotazník o svojej osobe. Dotazníky sú spracované a mnoho o človeku napovedia. S vyplneným dotazníkom predloží aj aktuálny výpis z registra trestov. Pracovníčku najskôr vyskúšame na niekoľkých jednorazových brigádach a až potom môže vykonávať pravidelné služby ako pomocníčka, gazdinka alebo upratovačka. Máte možnosť vybrať si z viacerých pracovníčok tú, ktorá bude plne spĺňať Vašu predstavu o gazdinke alebo upratovačke. Musí spĺňať aj morálne kritériá, aby ste mohli gazdinke alebo upratovačke poskytnú kľúče od svojej domácnosti alebo firmy. Pracovníčka v dohodnutom čase poupratuje byt alebo firmu aj vo Vašej neprítomnosti .
  • Každá pracovníčka má pracovnú knižku, kde sa klient môže vyjadriť aj ku kvalite poskytovaných služieb. Takisto klient môže kedykoľvek nakontaktovať firmu s akýmkoľvek problémom.
  • Ak sa stanete našim klientom, budete mať vzťahy s firmou vymedzené v Zmluve o poskytovaní služieb, kde sú uvedené všetky práva aj povinnosti firmy aj klienta. V zmluve je písomne uvedený rozsah prác, cena za služby a pracovný režim. Súčasťou Zmluvy sú aj Všeobecné podmienky poskytovania služieb. Vymedzujú predmet a spôsob poskytovania služieb, ich charakteristiku, povinnosti firmy , pracovníka aj klienta, spôsob riešenia pri vzniku škody, kontrolu služieb, prekážky v poskytovaní služieb a podmienky ukončenia zmluvy. Služby firma klientom fakturuje raz mesačne. Faktúry sa uhrádzajú bankovým prevodom. Okrem pravidelných služieb si pri nárazových prácach (maľovanie, sťahovanie...) môžete doobjednať aj jednorazové upratovanie.
  • Dominantnou hodnotou firmy CINDERELLA je diskrétnosť a spoľahlivosť. O rodinných a majetkových pomeroch v domácnostiach pracovníčka nesmie hovoriť s nikým.
  • Všetky služby, ktoré ponúkame, majú za cieľ Vás čo najviac odbremeniť od vykonávania rutinných prác v domácnosti. Snažíme sa získať pre Vás viac voľného času a skvalitniť Váš rodinný a firemný život.
  • Vo vyspelých štátoch sú služby takéhoto charakteru úplne bežné a samozrejmé a stávajú sa takými už aj u nás. Spoločensky a ekonomicky úspešní ľudia už pochopili, že sa nedá perfektne zvládnuť kariéra, domácnosť aj rodina. Prečo sa máte zbytočne stresovať, hľadať pomocníčky a upratovačky cez inzeráty a báť sa o svoj majetok?

 

Sme profesionálna firma - prenechajte nám svoje starosti!
Copyright (c) 2013 CINDERELLA, s.r.o. | www.cinderella.sk | All rights reserved. | Webdesign Modelportal.sk